Allmänna Villkor

1. Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor gäller webbplatsen snabbtspel.se.

1.2. De allmänna villkoren reglerar din användning av webbplatsen och kommer att tillämpas fullt ut.

1.3. Genom att du använder snabbtspel.se accepterar du dessa allmänna villkor.

1.3. För att få använda denna webbplats måste du vara minst 18 år.

 

2. Rättigheter

2.1. Snabbtspel.se äger allt material och alla rättigheter på denna webbplats.

2.2. Vid eventuellt affärssamarbete regleras villkoren genom separat avtal.

 

3. Begränsningar

Du som användare av snabbtspel.se får inte:

3.1. Publicera material från denna webbsida på andra webbplatser eller i medier.

3.2. Bedriva försäljning av material från denna webbsida, bevilja underlicenser eller på annat sätt kommersialisera material från webbplatsen.

3.3. Använda webbplatsen på ett sätt som kan skada den, äventyra dess stabilitet eller hindra andra användare från att komma åt webbplatsen.

3.4. Använda webbplatsen på ett sätt som bryter mot allmänna lagar eller förordningar.

3.5. Använda information från webbplatsen för andra syften, exempelvis genom automatisk nedladdning och datamining.

3.6. Använda denna webbplats i marknadsföringssyfte utan vårt medgivande.

 

4. Garantier

4.1. Snabbtspel.se lämnar inga som helst garantier för att denna webbplats fungerar felfritt.

4.2. Inga garantier lämnas för att all information är korrekt och att det inte finns några skrivfel på sidan.

4.2. Denna webbplats garanterar inte att tredje part lever upp till sina åtaganden och allmänna marknadsföringsriktlinjer.

 

5. Ansvarsbegränsning

5.1. Snabbtspel.se är en jämförelsetjänst. Som sådan kan snabbtspel.se inte hållas till svars för avtal och eventuella konflikter som kan uppstå mellan ett casino eller annan spelsajt och dig som spelare. Vi ber dig därför läsa respektive spelsajts allmänna villkor innan du spelar.

5.2. Snabbtspel.se kan inte ses som part i eventuell tvist som kan uppstå mellan dig som spelar och något av de casinon som vi länkar till.

5.3. Snabbtspel.se, dess anställda, ledning eller ägare kan inte hållas ansvariga för eventuella konsekvenser av din användning av denna webbplats. Du som spelar på casino måste vara medveten om att spel kan leda till förlust av pengar. Snabbtspel.se kan inte ställas till svars för eventuell förlust.

5.4. Vi på snabbtspel.se rekommenderar inte någon som har spelproblem att spela på casino. Samtidigt ligger ansvaret på dig som spelare att sätta en budget och begränsa ditt spelande. För vidare information hänvisar vi till vår sida om ansvarsfullt spel.

 

6. Skadeersättning

Snabbtspel.se kan aldrig ställas till svars för eventuell förlust eller skuld som användaren av denna webbplats ådrar sig till följd av spel på casino, annan form av spel eller på annat sätt genom att använda denna webbplats.

 

7. Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor skulle visa sig inte vara förenlig med svensk lag ska de ogiltiga delarna avlägsnas utan att påverka giltigheten av övriga delar av avtalet.

 

8. Uppdatering av villkor

Snabbtspel.se förbehåller sig rätten att uppdatera dessa allmänna villkor. Du som användare förväntas själv granska villkoren även om snabbtspel.se inte skickar ut information om att de allmänna villkoren har uppdaterats.

 

9. Gällande lag och rättsväsende

Snabbtspel.se är verksamt i Sverige och omfattas av gällande svensk lagstiftning.

Senast uppdaterad mars 1, 2019